Info

Hur får jag hjälp av LNC?

En rådgivare är guld värd i början när frågorna är många.

En rådgivare är guld värd i början när frågorna är många.

Rådgivare som hjälper dig med frågorna

Som företagare måste du själv ta ansvar för din ekonomiska trygghet. Att ha koll på intäkter och kostnader kommer att bli en del av din vardag. En väl genomarbetad affärsplan ger dig en bra start. Lunds NyföretagarCentrum hjälper dig. Vi på LNC ställer de nödvändiga frågorna och hjälper dig hitta svaren.

LNCs rådgivare har en bred erfarenhet av företagande och affärer från olika branscher. Det gör att vi tryggt och effektivt kan guida dig på vägen till ditt eget företag. Välkommen till oss på LNC!

Vill du ha hjälp? Gör så här!

 • Boka en tid för rådgivning hos någon av våra rådgivare.
 • Förbered dig. Ju mer förberedd du är inför mötet ju mer får du ut av första mötet. Kolla gärna vår Checklista. Du kan även titta på vår Affärsplanen. Men det viktigaste är att du har en intressant affärsidé som du vill diskutera.

första mötet kommer vi att fokusera på:

 • Vilket behov hos dina kommande kunder tillfredsställer din affärsidé och vilka problem har kunderna som din affärsidé löser dvs. fokus på ”kundnyttan”
 • Vilken typ av kunder vänder du dig till och varför ska de köpa av just dig?
 • Vilka är dina konkurrenter? Starka och svaga sidor.
 • Kan du finansiera ditt företag till det blir lönsamt?

Inför vårt andra möte förväntas du ha tagit fram så många svar som möjligt på de frågor vi diskuterat.


Nu är vi igång med Affärsplanen!
Särskilt intresserade är vi av;

 • Kundnyttan
 • Alla skarpa argumenten för varför kunden skall köpa din produkt/tjänst
 • Hur skall du nå ut till kunden.
 • En första budget.

Med stöd av den information vi nu har försöker vi bilda oss en uppfattning.

 • om det finns förutsättningar att starta ditt företag eller om du skall vänta med starten bestämmer vi.
 • om vi kör vidare med målet att start eget.
 • om och i så fall vem du skall träffa nästa gång av LNC´s rådgivare eller i LNC´s nätverk för att ta hjälp.

Inför ett tredje möte ser vi gärna att du finslipat:

 • Kundnyttan
 • Konkret plan för marknadsföring och försäljning (med intäkts- och kostnadsbudget).
 • När vi kommit så här långt har vi också pratat om rent praktiska frågor som; F-skattesedel, försäkringar, redovisning etc.

Fler möten bokas in efter hand beroende på ditt behov av hjälp, bollplank etc.