Info

LNC är en del av CSR Europe

Ett gränsöverskridande samarbete

1995 var Jobs and Society med och grundade CSR (Corporate Social Responsibility) Europe med idag mer än 1800 företag – varav cirka 70 av världens största företag – som medlemmar. CSR har som syfte att hjälpa företag att nå lönsamhet, varaktig tillväxt och mänsklig utveckling genom att sätta socialt ansvar i centrum för verksamheten.

CSR EuropeÅr 2004 grundade Jobs and Society CSR Sweden, som är en av CSR Europes 23 nationella partners i 20 länder i Europa. I Sverige finns det 90 nyföretagarcentra som täcker >200 av landets kommuner. Genom paraplyorganisationen Jobs and Society och CSR Sweden utgör nyföretagarcentra en del av CSR Europe.

Nyföretagarcentra fyller en viktig funktion vid företagsstarter genom att bistå med kompetens, som nyföretagaren själv inte har. Statistik visar att överlevnadsgraden för företag startade genom nyföretagarcentra är betydligt högre än för dem, som startat på annat sätt.

LNC:

  • Verkar för livskraftiga företag
  • Ger blivande och nystartade företagare objektiv, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning
  • Är certifierat genom Jobs and Society, som genom sin logotype garanterar seriös och kvalitativt hög rådgivning
  • Medverkar vid OutOutsourcing och Management Buy Out.