Info

LNC:s stödföretag

Att bidra till att skapa livskraftiga företag lönar sig på lång sikt.

Att bidra till att skapa livskraftiga företag lönar sig på lång sikt.

Stödföretagen är ett nätverk med bred kompetens

LNC verksamhet stöds av ca 50 företag i Lundaregionen. Som stödföretag bidrar man till att näringslivet utvecklas och man tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer skall få den bästa möjliga hjälpen att starta livskraftiga företag.

Här kommer alla stödföretagen:


Är du redan etablerad i företagsvärlden och vill bidra till att det startas nya, livskraftiga företag i regionen, ser vi dig gärna som en del i vårt nätverk. Du får då regelbundet tillfälle till erfarenhetsutbyte och affärsmöjligheter med företrädare för andra framgångsrika företag.

Är du intresserad av att ingå i LNC:s nätverk av stödföretag? Skicka oss ett e-mail på info@Lnc.ideon.se så tar vi kontakt.