Info

Företagspartners

Stödföretagen är ett nätverk med bred kompetens

LNC verksamhet stöds av ca 50 företag i Lundaregionen. Som stödföretag bidrar man till att näringslivet utvecklas och man tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer skall få den bästa möjliga hjälpen att starta livskraftiga företag.

Här kommer alla stödföretagen:


Är du redan etablerad i företagsvärlden och vill bidra till att det startas nya, livskraftiga företag i regionen, ser vi dig gärna som en del i vårt nätverk. Du får då regelbundet tillfälle till erfarenhetsutbyte och affärsmöjligheter med företrädare för andra framgångsrika företag.

Är du intresserad av att ingå i LNC:s nätverk av stödföretag? Skicka oss ett e-mail på info@Lnc.ideon.se så tar vi kontakt.