Info

Bli Stödföretag till LNC

Nya företag står inför många svåra utmaningar. Stödföretagen gör det omöjliga möjligt.

Nya företag står inför många svåra utmaningar. Stödföretagen gör det omöjliga möjligt.

Tillsammans stöttar vi nya företag i Lundaregionen

Som företagspartner till stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum bidrar man till att näringslivet i Lundaregionen utvecklas och man tar del i ansvaret för att regionens entreprenörer skall få den bästa möjliga hjälpen att utveckla sina idéer och starta nya livskraftiga företag.

Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum har till uppgift att

  • Medverka till att nya livskraftiga företag startas.
  • Stödja nyföretagare och öka deras överlevnadsförmåga.
  • Bidra till ett positivt näringslivsklimat i Lund.
  • Medverka till att små företag växer.

Att bli Partner

Som  Stödföretag får du tillgång till ett antal olika aktiviteter och möjligheter att aktivt bidra till utvecklingen av näringslivsklimatet i Lund. Du kan också kommunicera med LNCs nätverk på olika sätt och sprida kunskap om ditt företag och dina produkter.

Som Stödföretag kan man välja mellan tre olika kategorier, med olika möjligheter för engagemang;

Brons – Småföretag är den enklaste stödkategorin, med möjlighet att bli inbjuden till utvalda LNC aktiviteter.

Silver ger dig dessutom ett antal olika möjligheter att kommunicera med LNCs nätverk och att dela med dig av kunskap och erfarenheter till Lunds entreprenörer samt fria LNC-luncher.

Guld innehåller, förutom ett extra viktigt ansvarstanande för näringslivsutvecklingen i Lund, också möjligheter till specialdesignade aktiviteter samt fler fria luncher och fritt deltagande i LNCs studieresa.

För mer information om att bli stödföretag till LNC, kontakta vår VD Gabriel Olsson.
Email: gabriel.olsson@Lnc.Ideon.se
Tel. 046-286 88 05