Info

Ansök till Mentorskapsprogrammet 2018/2019!

Vill du ha en mentor inom affärsutveckling?
Lunds NyföretagarCentrum är specialiserat på att starta nya företag i Sverige. Vi har hjälpt att starta 2500 företag och är stolta över att över 80% av dessa är aktiva. Vi har goda kontakter inom Lunds näringsliv och ett brett nätverk av specialister som är redo att hjälpa nystartade företag att växa. Vi startar nu ett nytt mentorskapsprogram för unga företag i tillväxtfas.
Urval till programmet börjar i maj och avslutas i Juni 2018. Utvalda adepter kommer att paras ihop med en mentor. Mentorskapsprogrammet löper under ett år framåt med möten mellan adept & mentor ca. en gång i månaden. Sista ansökningsdag till programmet är den 10 juni.
Vi är i full fart med att behandla ansökningar. Skicka in din ansökan snarast!
Ansökan Mentorskapsprogram