Info

Årets nyföretagare 2014

2014_globalwordks
Helena Magnusson och Stefan Brehm, Globalworks

 
PRESSMEDDELANDE

Socialt engagemang driver Årets Nyföretagare.

Lunds Nyföretagarcentrum har utsett Helena Magnusson och Stefan Brehm, som tillsammans driver Globalworks AB, till Årets Nyföretagare i Lund 2014. Pristagarna har med stort socialt engagemang byggt upp en framgångsrik affärsverksamhet som hjälper västerländska företag och organisationer att verka i Kina på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Kina är en attraktiv marknad för många västerländska företag, men en etablering där innebär också risker som kan vara svåra att värdera. Språk- och kulturskillnader och snabba förändringar i lagstiftningen är några exempel på faktorer som kan sätta käppar i hjulet. Det har också många gånger visat sig vara svårt att ha full koll på arbetsvillkor hos underleverantörer – något som många svenska företag har fått känna av när det kommit till allmän kännedom. Globalworks har utvecklat ett antal verktyg som ska hjälpa företag och organisationer att förstå den kinesiska marknaden, att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och att undvika obehagliga överraskningar.

− Vår drivkraft att bidra till bättre produktionsförhållanden i Kina sammanfaller med seriösa företags vilja att jobba hållbart och långsiktigt, berättar Helena Magnusson, Kinaexpert som tidigare bland annat arbetat som HR-chef i Kina. Med våra verktyg kan vi hjälpa dem att värdera risker av olika slag, följa med i lagstiftning som berör deras verksamhet och att lyssna på och förstå opinionsyttringar av olika slag.

Det finns ett stort intresse för de tjänster Globalworks erbjuder. Företaget startades så sent som 2012 och flera stora svenska företag och organisationer finns redan bland uppdragsgivarna. Nu siktar Globalworks mot en internationell marknad.

− Efterfrågan är stor och vi är än så länge ganska ensamma om att erbjuda tjänster av det här slaget, säger Stefan Brehm, nationalekonom och expert på teknologi och innovation i Kina. – Vi ser stora möjligheter att expandera. Flaskhalsen är att få tag på tillräckligt kvalificerad personal.

Global Works är ett av femton företag i LNCs tjänsteinkubator LIFT, en miljö som är skräddarsydd för att hjälpa nystartade tjänsteföretag att få luft under vingarna.

− För oss, som kommer från forskarvärlden, har det varit till stor hjälp med det nätverk av kunniga människor som vi fått tillgång till i LIFT. Och så är det sporrande att sitta i en miljö med många andra företag i ungefär samma utvecklingsfas. Vi lär av varandra, säger Helena Magnusson.

Priset till årets Nyföretagare i Lund utdelas i samband med en ceremoni i Lunds Rådhus onsdagen den 9 april kl 10.00.

Motivering till Årets Nyföretagare

Lunds NyföretagarCentrum har utsett Helena Magnusson och Stefan Brehm, som tillsammans driver Globalworks, till Årets Nyföretagare i Lund 2014 med följande motivering:

Helena Magnusson och Stefan Brehm har med stort socialt engagemang byggt upp en framgångsrik affärsverksamhet som hjälper västerländska företag och organisationer att verka i Kina på ett långsiktigt hållbart sätt.

 

För ytterligare information, kontakta

Helena Magnusson, VD Globalworks
tel 0722-63 61 14 e-post helena.magnusson@globalworks.se

Stefan Brehm, Forskningschef Globalworks
tel 0704-93 24 91 e-post  stefan.brehm@globalworks.se

Gustaf Hamilton, VD Lunds NyföretagarCentrum
tel 0709-36 71 21 e-post gustaf.hamilton@lnc.ideon.se