Info

Mentorsprogram – Mentor Eget Företag 2018/2019

Möjligheten att på ett tryggt sätt bolla idéer och tankar med en erfaren företagare är ovärderligt när man är ny.

Möjligheten att på ett tryggt sätt bolla idéer och tankar med en erfaren företagare är ovärderligt när man är ny.

Nyföretagare! Vill du ha en egen Mentor?

Nu har du chansen att få professionell hjälp att utveckla din idé och ditt företag.

Lunds NyföretagarCentrum startar inför sommaren ett nytt mentorprogram som kommer att pågå under 2018 och 2019. Programmet påbörjas i juni 2018 och löper ett år framåt. Målet är att utveckla Din affärsidé och ge Dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla Dig i rollen som företagare.

Programmet pågår under ca ett år och skall vara avslutat till sommaren 2019. Du kommer att träffa Din Mentor ca en gång per månad under programmets gång året. LNC anordnar under året också gemensamma träffar med inspirerande talare.

Du kan söka programmet om Du:

  • Har fått rådgivning hos LNC
  • Du har registrerat företaget under 2017/2018

 

Skicka din intresseanmälan senast 2018-06-10

Ansök här: https://lnc2.typeform.com/to/zlA8p7

 


Uppdraget

Livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag

Nyföretagarcentrum erbjuder ett mentorskapsprogram som ett komplement till ordinarie rådgivning. Programmet är kostnadsfritt och öppet ”för alla” som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang.

 


Vad innebär det att var mentor eller adept?

En mentor…

..är en förebild som förmedlar kunskap och värderingar.
..ett bollplank för både personlig och professionell utveckling.
..bjuder på sin erfarenhet och på sitt kontaktnät
..har intresse, engagemang och tid
..samtalar under sekretess
..tar inget juridiskt ansvar.

 

 

En adept…

..tror på sin affärsidé
..är öppen för förändring
..vill och kan utvecklas
..definierar affärsmässiga och personliga mål
..är ödmjuk
..är DRIVANDE i relationen.

 

 

 


Effekter av mentorskap

  • Färre konkurser
  • Högre överlevnadsgrad
  • Högre tillväxt för företagen
  • Lägre arbetslöshet
  • En större vilja för att vilja bli företagare
  • En högre entreprenöriell aktivitet
  • En högre etableringsfrekvens av företag

 

Med stöd av en erfaren mentor som kan komplettera och utmana dig har du större chans att lyckas!