Info

Mentorsprogram – Mentor Eget Företag 2017

Möjligheten att på ett tryggt sätt bolla idéer och tankar med en erfaren företagare är ovärderligt när man är ny.

Möjligheten att på ett tryggt sätt bolla idéer och tankar med en erfaren företagare är ovärderligt när man är ny.

Intresseanmälan för mentorprogrammet 2017 är stängd.
LNC kommer att starta ett nytt mentorprogram i oktober 2018.

Nyföretagare! Vill du ha en egen Mentor?

Nu har du chansen att få professionell hjälp att utveckla din idé och ditt företag.

Lunds NyföretagarCentrum startar ett nytt mentorprogram i oktober 2017. Målet är att utveckla Din affärsidé och ge Dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla Dig i rollen som företagare.

Programmet pågår under ca ett år och skall vara avslutat i november 2018. Du kommer att träffa Din Mentor ca en gång per månad under det kommande året. LNC anordnar under året också gemensamma träffar med någon inspirerande talare.

Du kan söka programmet om Du:

 • Har fått rådgivning hos LNC
 • Du har registrerat företaget under 2017
  (ej före 2017-01-01)

Ansökan bör innehålla information om.

 • Kort beskrivning av din affärsidé
 • Din bakgrund. Arbetslivserfarenhet och utbildning
 • Vad du skulle önska att Din Mentor skall ha för kompetens och bakgrund. Kvinna eller man?

Ange tydligt:

 • Namn
 • Personnummer (10 siffror)
 • Adress
 • Telefonnummer & mail

När vi fått Din ansökan kommer vi se om det finns möjligheter att hitta en lämplig Mentor till Dig. Därefter hör vi av oss med vidare information senast den 1/9-17.

Skicka din ansökan senast 2017-06-30 till; edith.nykjar@lnc.ideon.se

 Mentor var en gammal grek. I de klassiska grekiska hjältesagorna beskrivs han av Homeros som en ”klok och pålitlig person”

 


Uppdraget

Livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag

Näringsdepartementet har 2006 givit NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner ett gemensamt uppdrag att skapa ett program för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning. Finansieras av Näringsdepartementet. Programmet är kostnadsfritt och öppet ”för alla” som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang.

Två målgrupper och två organisationer i samverkan

NyföretagarCentrum

Krav på adepter INNAN Företagsstart

 • Den blivande företagaren ska ha en bärkraftig affärsidé och behov av extra stöd
 • Företaget ska inte ha registrerats före 2015-01-01
 • Bedöms efter engagemang och förutsättningar för att avsätta tid

Maila  in din intresseanmälan till info@Lnc.ideon.se eller ring 046 2868800.

Almi Företagspartner

Krav på adepter EFTER Företagsstart

 • Företagen ska vara mellan 0-3 år
 • Företaget ska vara startat
 • Företaget ska ha för avsikt att bedrivas som huvudsysselsättning
 • Bedöms efter engagemang och förutsättningar för att avsätta tid

 


Vad innebär det att var mentor eller adept?

En mentor…

..är en förebild som förmedlar kunskap och värderingar.
..ett bollplank för både personlig och professionell utveckling.
..bjuder på sin erfarenhet och på sitt kontaktnät
..har intresse, engagemang och tid
..samtalar under sekretess
..tar inget juridiskt ansvar.

 

 

En adept…

..tror på sin affärsidé
..är öppen för förändring
..vill och kan utvecklas
..definierar affärsmässiga och personliga mål
..är ödmjuk
..är DRIVANDE i relationen.

 

 

 


Effekter av mentorskap

 • Färre konkurser
 • Högre överlevnadsgrad
 • Högre tillväxt för företagen
 • Lägre arbetslöshet
 • En större vilja för att vilja bli företagare
 • En högre entreprenöriell aktivitet
 • En högre etableringsfrekvens av företag

 

Med stöd av en erfaren mentor som kan komplettera och utmana dig har du större chans att lyckas!