Info

Mentorskap

Mentorprogram LNC

Lunds NyföretagarCentrum startar varje år ett nytt mentorprogram.

Programmet påbörjades i juni 2018 och löper ett år framåt. Målet är att utveckla Din affärsidé och ge Dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla Dig i rollen som företagare.

 

Intag till Mentorprogrammet 2018 är avslutat. Följ oss för att få uppdateringar om nästa tillfälle att få en affärsmentor!


Uppdraget

Livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag

Nyföretagarcentrum erbjuder ett mentorskapsprogram som ett komplement till ordinarie rådgivning. Programmet är kostnadsfritt och öppet ”för alla” som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tid och engagemang.

 


Effekter av mentorskap

  • Färre konkurser
  • Högre överlevnadsgrad
  • Högre tillväxt för företagen
  • Lägre arbetslöshet
  • En större vilja för att vilja bli företagare
  • En högre entreprenöriell aktivitet
  • En högre etableringsfrekvens av företag

 

Med stöd av en erfaren mentor som kan komplettera och utmana dig har du större chans att lyckas!