Info

Årets Nyföretagare 2012

Birka Biostorages VD Ali Ismail framför några av de boxar som håller känsliga prover vid exakt rätt temperatur.


Årets nyföretagare säkrar det oersättliga

Lunds Nyföretagarcentrum har utsett Ali Ismail, grundare av Birka BioStorage AB, till Årets Nyföretagare i Lund 2012. Han får utmärkelsen för att på kort tid ha utvecklat en avancerad affärsidé till ett framgångsrikt företag

I den medicinska och farmaceutiska forskningen används och produceras stora mängder prover av biologiskt material och läkemedelssubstanser. Såväl sjukvården som företagen är beroende av att kunna lagra dessa prover under betryggande former, som referensmaterial och för forskningsändamål. Eftersom proverna måste förvaras säkert och under speciella förhållanden – ofta nedfrysta med en konstant temperatur på under -150°C – så kostar lagringen stora pengar, i både uppbyggnad och drift. Kemiingenjören Ali Ismail, med ett mångårigt förflutet i läkemedelsbranschen, såg problemet och bestämde sig för att göra något åt det.

– Idén är enkel. Det handlar om att erbjuda säker lagring av biologiska och farmaceutiska prover på en central plats och på det sättet uppnå stordriftsfördelar. Efter att ha gått och ruvat på idén i några år och hört mig för i branschen, bestämde jag mig hoppa av mitt dåvarande jobb och satsa på att starta eget.

Ali startade sitt bolag efter sommaren 2010. Ett par månader senare flyttade han in i Lunds Nyföretagarcentrums tjänsteinkubator LIFT.

– Det var en perfekt miljö att starta i. Jag fick tillgång till ett fantastiskt nätverk och en massa goda råd från människor med stor erfarenhet av företagandets olika sidor. Det gav också ett bra självförtroende när jag skulle närma mig kunder och tänkbara finansiärer.

Tiden i tjänsteinkubatorn blev ganska kort. Redan efter ett år var det dags att flytta till egna, specialinredda lokaler med hög säkerhetsnivå i utkanten av Lund. Birka BioStorage har idag fem anställda och kunderna finns framför allt bland offentliga forskningsenheter, mindre bioteknikbolag och företag som utför klinisk forskning. Men än så länge befinner sig företaget bara i början av sin kundrekrytering.

– Vi siktar på en internationell marknad. Sverige och Skåne är en trygg plats att lagra oersättliga prover på. Förutom lagringen kan vi även ta hand om logistiken kring transporter, tillgänglighet och annat som måste fungera säger Ali Ismail.

Priset som Årets Nyföretagare i Lund utdelas i samband med en ceremoni i Lunds rådhus, fredagen den 13 april kl 12.00.

För ytterligare information, kontakta

Ali Ismail, VD Birka Biostorage 046-540 39 30
Lunds Nyföretagarcentrums VD, Anders Brun 046-286 88 00