Info

Om LNC

Över 25 års erfarenhet av att hjälpa nya företag

Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrum (LNC) grundades 1992. Sedan dess har LNC besökts av mer än 4 000 personer, utvärderat >3200  affärsidéer och medverkat till att >1 800 nya företag har startats. Många av dom, som fått  hjälp att starta sina företag,  driver idag sina företag med framgång.

På LNC får du kvalificerad rådgivning inom alla viktiga områden inför din företagsstart. Genom oss får du också tillgång till ett nätverk av etablerade företag med kunskap, kompetens och erfarenhet, som du kan ha stor nytta av.

LNC:

  • Verkar för livskraftiga företag
  • Ger blivande och nystartade företagare objektiv, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning
  • Har diplomerade rådgivare
  • Medverkar vid Outsourcing och Management Buy Out.
  • Driver ett Entreprenör Center med plats för 16 företag.
  • Driver sedan tre år mentor-/adeptprogrammet ”Mentor Eget Företag”.
  • LNC utser sedan 2001 Årets Nyföretagare i Lund.

Lunds NyföretagarCentrum
Tel. 046-286 88 00
Email: info@lnc.ideon.se