Info

LNC hjälper nya företag att växa

Ett nytt företag behöver noggrann förberedelse för att gro

Ett nytt företag behöver noggrann förberedelse för att växa sig starkt.

Vikten av att vara förberedd

Som ny företagare måste du själv ta ansvar för din ekonomiska trygghet. Därför gäller det att vara ordentligt förberedd när du bestämmer dig för att ta steget. En väl genomarbetad affärsplan är en förutsättning för en bra start och för att företaget skall leva vidare.

Alldeles särskild omsorg bör du ägna åt affärsidén. Den skall vara skriftligt nedtecknad i affärsplanen och så väl genomtänkt att den inte behöver ändras de första åren.

Utgångspunkten tar man i ”kundnyttan”, det vill säga vad produkten/tjänsten ger kunden. Därtill bör man tänka över vad man kan ge kunden för mervärde utifrån sin egen kompetens. En fördel är, om man kan lägga till någon egenskap, som gör att man skiljer sig från konkurrenterna. Hur väl definierad affärsidén är, kan vara avgörande för hur man lyckas med sitt företag.

Det är också viktigt att lägga realistiska mål och delmål för verksamheten. Målen skall vara kvantifierbara, så att de fungerar som riktlinjer och går att stämma av mot under vägen.

Sist men inte minst vill vi betona vikten av att man systematiskt arbetar mot sina mål och enligt lagd tidsplan.

Välkommen att boka tid hos våra rådgivare!