Info

Årets nyföretagare 2016

KajsaLam-LaurinNYF2016Kajsa Lamm Laurin, Mat & Prat
Foto: Wandtfotografi

 

PRESSMEDDELANDE 2016-04-12

Årets Nyföretagare gör skillnad för barn med ätsvårigheter

Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) har utsett Kajsa Lamm Laurin till Årets Nyföretagare i Lund 2016. Pristagaren driver företaget Mat & Prat, som hjälper barn och ungdomar med ätsvårigheter att äta bättre genom kunskap och coaching.

Trots att nära 50 procent av alla föräldrar upplever att deras barn har någon form av ätsvårigheter, är detta ett ämne som det hittills pratats väldigt lite om. I sitt arbete som logoped med specialisering på dysfagi – sväljningssvårigheter – träffade Kajsa Lamm Laurin många förtvivlade föräldrar som hade svårt att få sina barn att äta.

– Ätsvårigheterna kan bero på allt från funktionsnedsättningar till bristande matlust och störningar i måltidssituationen, säger Kajsa Lamm Laurin. Men de har en sak gemensamt, nämligen att föräldrar som inte får sina barn att äta ofta skuldbelägger sig själva, vilket kan leda till en negativ laddning kring maten och måltiden och en nedåtgående spiral. Jag insåg att det fanns en stor efterfrågan på kunskap och bestämde mig för att skriva en bok utifrån mina erfarenheter.

Boken ”När ditt barn inte äter” kom ut 2015 och drog omedelbart till sig ett stort intresse. Kajsa Lamm Laurin framträdde i olika morgonsoffor och livsstilsprogram, i både tv och radio och av en lång rad artiklar i både fack- och dagspress.

– Det var som att öppna en dammlucka. Det var så många som kände igen sig och tyckte det var skönt att detta ångestbelagda ämne kom upp till ytan. Ätsvårigheter hade äntligen blivit något man vågade prata om och människor vände sig till mig både för att tacka och för att de ville ta del av min kunskap.

Idag jobbar Kajsa Lamm Laurin på bred front med att sprida kunskap om ätsvårigheter och vad man kan göra åt dem. Hon håller föreläsningar och utbildar andra logopeder, dietister, sjuksköterskor, läkare och föräldrar. Hennes blogg – kajsalamm.se – har på kort tid blivit en etablerad kunskapskälla med många besökare. Dessutom coachar och tränar hon barn med ätsvårigheter – och deras familjer.

– Behovet är stort. Jag känner verkligen att min kunskap gör nytta och att den behöver spridas till fler, både sådana som jobbar professionellt med ätsvårigheter och dem som på något sätt är direkt berörda. Det är vad mitt företag – Mat & Prat – handlar om.

Kajsa Lamm Laurin startade sitt företag med hjälp av Lunds NyföretagarCentrum.

– Jag mejlade helt enkelt och bad om goda råd. Resultatet blev att vi träffades vid sammanlagt tre tillfällen. Jag fick möjlighet att bolla min affärsidé med en erfaren rådgivare och vi hittade på företagsnamnet Sen gick jag på föreläsningar om att starta eget och på den vägen är det. Att jobba som egen företagare är något helt nytt för mig och det kändes både tryggt och enkelt att ha någon att hålla i handen, som dessutom trodde på min idé.

Lunds NyföretagarCentrum (LNC) utser Kajsa Lamm Laurin till Årets Nyföretagare i Lund 2016 med följande motivering:

 Kajsa Lamm Laurin är verksam inom ett problemområde med stor aktualitet – barn och mat. Hon driver sitt företag med stor professionalism och har på kort tid uppnått ett imponerande genomslag. I sitt företagande kombinerar Kajsa Lamm Laurin en solid akademisk bas med gedigen erfarenhet, och för fram sitt budskap så att alla kan förstå.


För ytterligare information, kontakta

Kajsa Lamm Laurin, e-post kontakt@kajsalamm.se tel 0709-436903

LNCs VD Gabriel Olsson, e-post gabriel.olsson@lnc.ideon.se tel 046-286 88 05