Info

Nyföretagare! Vill du ha en egen Mentor?

Nu har du chansen att få professionell hjälp att utveckla din idé och ditt företag.

Lunds NyföretagarCentrum startar inför sommaren ett nytt mentorprogram som kommer att pågå under 2018 och 2019. Programmet påbörjas i juni 2018 och löper ett år framåt. Målet är att utveckla Din affärsidé och ge Dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla Dig i rollen som företagare.

Programmet pågår under ca ett år och skall avslutas till sommaren 2019. Du kommer att träffa Din Mentor ca en gång per månad under programmets gång året. LNC anordnar under året också gemensamma träffar med inspirerande talare.

 

Skicka din intresseanmälan senast 2018-05-30

Lär mer och anmäl dig här!