Info

Tag Archives | effektivitet

agora

LNC-lunchen 3/9 – Ledarskap – fokusera med 80/20-principen

Välkommen till LNC-Lunchen torsdagen den 3 september kl. 12.00 – 13.30. Ideon Alfa Agora, Scheelevägen 15. OBS! Lokalen FORUM på tredje våningen. Dagens lunchtalare: Mikael Eldblom Ledarskap – fokusera med 80/20-principen. Paretoprincipen är en empirisk regel enligt vilken 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verkan; den kallas ibland även 80/20-regeln. Mikael […]

Fortsätt läsa
Annica Gilbertsson och Carin Gath, Foto: Kennet Ruona

Årets Nyföretagare i Lund 2011

Lunds Nyföretagarcentrum utser Annica Gilbertsson och Carin Gath, EnergyManagement, till Årets Nyföretagare i Lund 2011 med följande motivering: EnergyManagement har med stor kunskap, idérikedom och hårt arbete utvecklat ett eget koncept som höjer effektiviteten i företag och organisationer genom att bygga energistratgier för medarbetare och grupper, kopplade till verksamhetens mål. EnergyManagment präglas av idéhöjd, positiv […]

Fortsätt läsa

Årets Nyföretagare i Lund 2010

Ulrika Friman har utsetts till Årets Nyföretagare i Lund 2010. Lunds Nyföretagarcentrum, LNC, har utsett Ulrika Friman, som driver utbildningsföretaget Candet, till årets nyföretagare i Lund. Efter 18 år som controller och internutbildare på Alfa Laval tog Ulrika Friman tjänstledigt för att läsa pedagogik. Det blev startskottet för hennes företag Candet, som specialiserat sig på […]

Fortsätt läsa