Info

Faktaseminarium för Nyföretagare ”Vilken företagsform och bokföringsmetod skall jag välja som småföretagare”

”Vilken företagsform och bokföringsmetod skall jag välja som småföretagare”

Kvällen seminarium ger dig förståelse för den administration som man måste få på plats när man bildat nytt bolag. Föredraget kommer även att beröra lämpliga företagsformer, optimalt löneuttag och skattemässiga förmåner m.m.

Föredragshållare: Erik Olsson, Er Redovisning i Skåne AB.
Erik har flerårig erfarenhet från rådgivning inom både redovisning och beskattning.

Du får en introduktion i:

  • Skatte- och avgiftsanmälan
  • Bokföring, moms & skatt
  • Val av företagsform
  • Optimera låneuttag, utdelning & förmåner

Det kommer att finnas utrymme för er att ställa frågor.

Faktaseminarium för Nyföretagare, kostnadsfritt.
Dag: 20 mars
Tid: 18.00 – 19.30
Lokal: Focus, precis innanför huvudingången till vänster.
Plats: Ideon Alfa Agora, Scheelevägen 15.

Vi bjuder på förfriskning!

Föranmälan krävs. Begränsande antal platser.

Anmäl dig senast den 15 mars till
edith.nykjar@Lnc.ideon.se

Vid förhinder är LNC tacksamma att ni avbokar er plats, så att ni inte upptar en plats för någon annan.