Info

Här kan du göra din affärsplan online

startImage1Affärsplan online »

Skapa ett konto och starta direkt!

 

 
 

På LNC får du hjälp att testa din affärsidé och arbeta fram din affärsplan. När du kommer till ditt första möte, är det bra om du har själv har funderat igenom de frågor vi skall diskutera. Det du inte klarar av gör vi tillsammans.

Genom att gå igenom och eventuellt komplettera affärsplanen kommer vi gemensamt fram till om och hur du skall starta ditt företag. Under din första tid som egen företagare fortsätter vi att vara ditt bollplank. Du kan då också få hjälp av våra stödföretag, om det skulle behövas.

Under Boka tid hittar du telefonnummer och epostadresser för att boka in tid för kostnadsfri och konfidentiell rådgivning.

 

CHECKLISTA


Affärsidén

Kundnyttan uttryckt i några korta meningar.

Marknadsbild

Hur stor är marknaden – är den på uppåtgående eller i avtagande – hot och möjligheter

Konkurrenssituation

Vilka konkurrenter finns – vad är deras starka och svaga sidor – på vilket sätt skiljer sig ditt företag från dem.

Målgrupp

Vilken är din typiska kund – var finns kunden – vilka behov har kunden.

Profilering

Hur skall du presentera dig för kunden – namn – logotype – utseende på trycksaker och på webb.

Marknadsföring

Hur skall kunden få veta att du finns och vad du säljer – reklammaterial – personlig försäljning – webben.

Personliga förutsättningar

Vad är det som gör dig lämpad som företagare – egenskaper – branschkunskap – nätverk.

Företagsform

Överväg för- och nackdelar med olika företagsformer – sett ur företagets intresse, personlig synvinkel och risk mot kapitalinsats.

Kapitalbehov och finansiering

Vilket kapital behöver du kort- och långsiktigt – hur mycket kan du skjuta till själv – lånemöjligheter.

Budget

Uppskattade kostnader och intäkter på ett års sikt, vilket resultat krävs – kassaflöde in och ut, månad för månad.

Bokföring och redovisning

Avser du sköta detta själv eller köpa tjänsten.

Avtal, lagar och förordningar

Hur påverkas din affärsidé?

Försäkringar

Hur skyddar du dig själv och ditt företag?

 

 

, ,