Info

Kvinnor i farten – ett entreprenörsporträtt

Entreprenörsporträtt skrivet av studenter från Industriell ekonomi på LTH

”Siv Bertilsson och Camilla Lindblom är två aktiva kvinnor och vänner sen lång tid tillbaka. De jobbade tillsammans under många år, som frisörer. De bytte karriär och öppnade en träningsanläggning i Lund tillsammans. 2006 blev de utsedda till årets nyföretagare i Lund och har sedan dess öppnat ännu en anläggning i Skåne. Siv och Camilla är entreprenörer med många bollar i luften och har en otrolig drivkraft. De är kvinnor i farten!

Siv Bertilsson och Camilla Lindblom lärde känna varandra redan under gymnasietiden då de båda utbildade sig till frisörer. De båda arbetade sedan som egna företagare inom frisörbranschen under ett antal år. Under denna tid samlade de på sig värdefull erfarenhet inom entreprenörskap som de ofta känt har kommit till nytta i det nya företaget. Då de jobbade som frisörer arbetade de mycket och slarvade ofta med både kost och träning. De insåg att hälsa och välmående verkligen går hand i hand med god kosthållning och aktivering av kroppen. Ett intresse för hälsa började växa fram och de kom till en punkt i sina liv då de ville göra något annat.

År 2005 var de på en kurs i Stockholm som hälsoföretaget Slim’n’ Tone anordnade. Denna kurs fick dem inspirerade att satsa på en karriär inom branschen. Inte långt därefter begav de sig till USA och blev där utbildade till Slim’n ’Tone-instruktörer. Kort senare startade de aktiebolaget Perledonne AB och öppnade år 2006 sitt eget träningscenter i Lund i en liten intim lokal. Till en början franchisade de Slim’n ’Tones koncept fullt ut. Senare anpassades Slim’n ‘Tones verksamhet till den nordiska marknaden och verksamheten var då tvungen att byta namn till Aktiv Kvinna. De blev utsedda till årets nyföretagare i Lund år 2006 med motiveringen

”Siv Bertilsson och Camilla Lindblom har med brinnande engagemang och en knivskarp blick för marknadens behov byggt upp en blomstrande verksamhet kring ett koncept som bidrar till många människors hälsa och välbefinnande.”

Anläggning nummer två
I december 2008 startade de upp ännu en anläggning. Denna gång en Aktiv Kvinna-rörelse i Malmö. Något som entreprenörerna inte hade väntat sig var att målgruppen inte var densamma i Malmö som i Lund. De insåg att det som tidigare hade fungerat och klaffat bra i Lund inte säkert skulle fungera riktigt lika bra på den nya anläggningen i Malmö. De upplevde att det var svårare att nå ut till kunderna i Malmö. Följden blev att upplägget fick förändras något för att tilltala målgruppen även i denna stad. Allt från marknadsföring och träningsupplägg fick omarbetas mer eller mindre.

Det som även blev nytt för Siv och Camilla var att de inte kunde närvara till 100 % i den nya anläggningen. De upplevde att bristen på konstant informationsflöde från den andra anläggningen var lite svår att hantera. Var skulle de dra gränsen mellan anläggningarna? Hur mycket av arbetet skulle de delegera ut till de anställda? Dessa frågeställningar säger de två entreprenörerna är viktiga att ha i åtanke när man överväger att expandera sitt företag geografiskt. Tidigare hade alla beslut gått via dem och de hade varit inblandade i precis allt som rörde företaget. Nu blev processen annorlunda och de var tvungna att prioritera sin tid mer noggrant.

”Vi visste vad vi gav oss in i”
Att starta företag var, som nämnts tidigare, inget nytt för Siv och Camilla. De visste att det var hårt arbete som väntade, men de tvivlade aldrig på affärsidén. Siv poängterade att det viktigaste som entreprenör är att aldrig tvivla på sin idé. – Om man tvivlar på sin idé kan man lika gärna lägga av med en gång, nämner Siv.

Sivs föräldrar har haft en egen producerande lantgård. Även Camilla kommer från en familj med många entreprenörer. Båda tror att deras bakgrund med egenföretagande föräldrar och släkt har inspirerat dem att fortsätta i liknande banor. Att ta det slutgiltiga steget ut i entreprenörsvärlden var för dem ingen hög tröskel utan snarare en självklarhet.

– Man hoppar utan skyddsnät, säger Camilla om att starta upp ett eget företag. När de gav sig in i företagsvärlden var det långa dagar med mycket arbete. Trots allt slit så upplevde de denna tid som väldigt rolig. – Vi visste vad vi gav oss in i, säger Siv enkelt och snabbt. De hade som sagt haft företag innan och kände att det var dags för något nytt!

När den perfekta lokalen var funnen och inredd började nästa utmaning; att nå ut till kunderna! Nu drogs familjen in i företaget på allvar. Att lägga ner tusentals kronor på reklam som ändå inte skulle attrahera rätt målgrupp var de inte förtjusta i, utan valde enklare och på många sätt mer effektiv marknadsföring. Deras barn fick till uppgift att dela ut reklam om företaget i närområdet. De marknadsförde även Aktiv Kvinna i lokaltidningen. Läget i sig var också en bra reklamplats då tusentals bilar passerar lokalen dagligen. Det dröjde inte länge innan kunderna hittade dit, företaget expanderade och personal fick anställas.

Satsade allt
Bara ett drygt halvår efter starten, hade Aktiv Kvinna ett medlemsantal på över 220 medlemmar. I dagsläget har de cirka 330 kunder och Perledonne AB har fem anställda fördelade i Lund och Malmö. Perledonne AB har fyra ägare; Siv, Camilla samt deras två makar Klas respektive Sven.

– Det är bra med fyra objektiva ögon utifrån, annars blir man lätt subjektiv, säger Siv angående att deras män är involverade i företaget.

De finansierade sin uppstart med banklån och satsade allt till tusen, inte bara pengar utan även tid. Camilla berättar att de satt många kvällar och arbetade med företaget. Men hon pointerar att de hade roligt, riktigt roligt!

Att starta upp ett företag med en vän har både för och nackdelar. Arbetsfördelningen blir lätt ostrukturerad då man gärna gör allting tillsammans. Siv och Camilla rekommenderar därför att man redan från början strukturerar upp vem som ska göra vad i företaget. Siv sköter bokföringen. Det märks att det är hon som har hand om det finansiella då hon retar Camilla med olika ekonomiska termer. Annars delar de på de flesta uppgifter i företaget, allt från kundkontakt till lokalfrågor.

En speciell idé
Det finns många gym runt om i Skåne och i Lund, både små och stora. Det som utmärker Aktiv Kvinna är möjligheten att träna med bara kvinnor. På gymmet finns inga tunga och komplicerade maskiner. Träningsutrustning är hydraulisk vilket innebär att ju mer du tar i desto tyngre blir din träning. Denna träningsform är därför mycket flexibel och tränar även motstå-ende muskelgrupper. Träning på det sättet gör den snabb och effektiv, vilket medlemmarna efterfrågar. Träningen är en form av cirkelträning som utgörs av olika stationer. Unikt är även att högtalare i lokalen ropar ut hur lång tid som återstår på varje station samt när det är dags att byta. På så sätt bibehålls flödet och inga köer uppstår.

Åldern på de som tränar på Aktiv Kvinna är väldigt varierande. Det finns alltifrån tonårstjejer till kvinnor i 80-års åldern. Siv och Camilla upplever dock att det främst är medelålders kvinnor som utgör deras målgrupp. – Den moderna kvinnan med många bollar i luften söker sig till oss, säger Siv.

Det är aldrig rätt tillfälle
Siv menar att det inte går att vänta på rätt tillfälle att starta upp ett företag. Hon säger att företaget är hennes bebis och menar i samma stund att det inte heller finns ett rätt tillfälle för att skaffa en bebis. Om man skulle vänta på rätt tid skulle tillfälle efter tillfälle passera förbi och varken företag eller bebisar skulle inträffa. Liknelsen tyder på hur varmt företaget ligger henne om hjärtat.

Drivkraften blir då större till att ägna tid och energi på verksamheten. Vilken tid i livet detta sker har mindre betydelse då idén och entusiasmen är det centrala.

Företagets utveckling har varit allt annat än rak. De liknade den vid en bergochdalbana med flera upp och nedgångar. I Retriever, en databas innehållande bolagsinformation, framgår det att nettoomsättningen gick ner i 2009 vilket kan ha att göra med mer utgifter i och med Malmöanläggningens uppstart och att antalet anställda ökade. Trots dessa upp- och nedgångar, expanderar Perledonne AB sakta men säkert.

Mot oändligheten och vidare!
Då Aktiv kvinna vill att kvinnor ska känna sig bekväma på gymmet, är det viktigt att varje träningscenter behåller sin befintliga storlek och inte blir alltför opersonligt. En liten, varm miljö skapar fin kontakt mellan medlemmar och anställda. Många kvinnor är mycket aktiva, fast oftast inte när det gäller träning, nämner Siv i intervjun. De prioriterar allt annat än sig själva i första hand och träningen kommer inte alltid högt upp på listan. Deras gym riktar därför in sig på kvinnor som har ont om tid.

Både Siv och Camilla älskar att man känner igen sina medlemmar och kan ge alla den personliga kontakt och stöd som de själva hade velat ha om de var osäkra och nya i sin träning. Därför satsar man hellre på att starta upp fler träningslokaler i liknande storlek som den i Lund och Malmö, än att bygga ut de redan förekommande lokalerna. I nuläget letar Siv och Camilla efter en ny lokal i Skåne. Deras målsättning är att Perledonne AB ska växa som företag och skaffa sig fler medlemmar. Helst hade de troligtvis velat ha hundratals lokaler och tusentals medlemmar. Givetvis skulle de även vilja göra allting själva!

Enligt Henrekson och Stenkula (2007) har Sverige en låg andel av befolkningen som vågar ta steget att starta upp ett eget företag jämfört med många andra länder. Detta belyser åter igen Siv och Camillas drivkraft och mod, de vågade gå mot strömmen och förverkliga sin dröm.

Många som vill starta ett eget företag tror ofta att det inte spelar någon roll hur effektiv, driven och entusiastisk man är som entreprenör, tiden kommer ändå inte räcka till för att genomföra allt man vill. Men Siv och Camilla bevisar dock motsatsen! De har drivet och entusiasmen och inte minst farten för att gå hur långt som helst!”

Av; Anna Fransson, Hanna Perdén, Linnéa Karlsson, Sanna Eriksson

, , , , , , , ,