Info

Nyföretagare! Vill du ha en mentor?

mentor1

Nu har du chansen att få professionell hjälp att utveckla din idé och ditt företag. Lunds NyföretagarCentrum starta ett nytt mentorprogram i oktober 2015. Målet är att utveckla din affärsidé och ge dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla dig i rollen som företagare.

Programmet pågår under ca ett år och skall vara avslutas i november 2016. Du kommer att träffa din mentor ca en gång per månad under det kommande året. LNC anordnar under året också gemensamma träffar med någon inspirerande talare.

Du kan söka programmet om du:

  • Har fått rådgivning hos LNC
  • Du har registrerat företaget under 2015 (ej före 2015-01-01)

Anmälan bör innehålla information om:

  • Din affärsidé (kort beskrivning)
  • Din bakgrund. Arbetslivserfarenhet och utbildning.
  • Vad du skulle önska att Din Mentor skall ha för kompetens och bakgrund. Kvinna eller man?

Ange tydligt:

  • Namn
  • Personummer
  • Adress
  • Telefonnummer och mejl

När vi fått Din ansökan kommer vi inom kort att leta upp en lämplig mentor till dig och sedan kalla dig och mentorn till gemensamt möte, där ni får lära känna varandra.

Skicka din intresseanmälan senast 2015-09-23
Ansökan skickas till: edith.nykjar@lnc.ideon.se