Info

9 okt, Hjärntrustens frukostseminarium: Sopberget i världen – Hot eller möjlighet?

Hakan Rylander

Håkan Rylander

Sopbergen växer i världen samtidigt som vi inser att avfall kan användas för att utvinna energi och återvinna råvaror. Vi måste tillämpa ett kretsloppstänkande. Välkommen att diskutera detta med Håkan Rylander, koncernchef för SYSAV och ledare för den internationella organisationen för energiåtervinning.

9 oktober kl 8.30 på Grand Hotel i Lund.

Läs mer på Hjärntrustens hemsida www.hjarntrusten.se, där du också anmäler dig (obligatorisk anmälan).

För detaljer och inbjudan se PDF-fil, Inbjudan 9 oktober .

Med vänliga hälsningar
Inger Mansfeld
Hjärntrusten

hjarntr-100x100

 

, ,