Info

Sverige ska ha världens bästa chefer

Annika Elias, Ledarnas ordförande, kommer till Hjärntrustens frukostseminarium på Grand Hotel i Lund den 2 april kl 8.30 för att presentera sin organisation. Målet är att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarna, som har 90,000 medlemmar, fokuserar på chefernas ledarskapsförmåga och professionella kompetensutveckling. Bra chefer behövs för att bygga goda och lönsamma/effektiva företag och organisationer.

Välkommen att diskutera chefsrollen och de utmaningar dagens chefer och ledare står inför. Läs mer om detta och kommande seminarier på Hjärntrustens hemsida www.hjarntrusten.se, där du också anmäler dig (obligatorisk anmälan).

Mer info: Inbjudan 2 april (pdf) »

hjarntr

, , , , ,