Info

Bilder från februarilunchen

På LNC-lunchen den 2 februari informerade Gitt Ossler om relevant och effektiv informationssökning i databaser – en unik tjänst för företag – som biblioteket tillhandahåller helt kostnadsfritt.

 

Michael Hoy, den andre talaren på LNC-lunchen den 2 februari, pratade om kommunikation; att förmedla budskap och då om amerikansk respektive svensk tradition i denna färdighet. Jantelagen bör vi svenskar försöka avbörda oss ifrån!

 

 

 

, , , , , , , ,