Info

LNC-lunchen 2/2 – om amerikanska investerare och unika företagstjänster på bibliotek

LNCs februarilunch äger rum torsdag den andre februari kl 12.00  på Ideon Agora, lokal Agora Square.

Vi får lyssna till Michael Hoy och Benjamin Page tala om varför svenskar ofta misslyckas i att sälja in sig till amerikanska investerare under rubriken: ”Konsten att sälja sin idé till amerikanska investerare”. Mike och Ben har egen erfarenhet från startup bolaget Nocturnal Vision och arbetar nu med att försöka hjälpa startups att hitta riskkapital utanför Sverige.

Gitt Ossler från Lunds Stadsbibliotek informerar om att deras Företagstjänst erbjuder en unik service till företag som bl. a kvalificerade sökningar i databaser. Hon berättar under rubriken ”Företagsservice på bibliotek – en aldrig sinande källa till kundskap och framgång.” En fördelaktig tjänst för lundaföretagare!

Välkomna!

 

 

, , , , ,