Info

Årets Nyföretagare i Lund 2011

Lunds Nyföretagarcentrum utser Annica Gilbertsson och Carin Gath, EnergyManagement, till Årets Nyföretagare i Lund 2011 med följande motivering:

EnergyManagement har med stor kunskap, idérikedom och hårt arbete utvecklat ett eget koncept som höjer effektiviteten i företag och organisationer genom att bygga energistratgier för medarbetare och grupper, kopplade till verksamhetens mål. EnergyManagment präglas av idéhöjd, positiv energi och förmågan att leverera resultat. Genom att systematiskt utveckla egna idéer till profilerade tjänster under eget varumärke har EnergyManagement lagt grunden till en framtida expansion.

”Effektivitet handlar om energi!”

Lunds Nyföretagarcentrum har utsett Annica Gilbertsson och Carin Gath, EnergyManagement, till Årets Nyföretagare i Lund 2011. De har utvecklat ett koncept för att göra företag och organisationer mer effektiva genom att ge medarbetarna energi och engagemang att ta sig mot sina mål.

– De flesta företag vill göra bra ifrån sig, men effektivitetsivern kan medföra vanor och arbetssätt som försämrar den personliga effektiviteten. Det säger Annica Gilbertsson, marknadsekonom och beteendevetare, som efter många år som anställd bestämde sig för att utveckla en egen idé. – De vanor som får oss att prestera våra bästa resultat är desamma som får oss att känna välbefinnande. Det har vi tagit fasta på när vi utvecklat EnergyManagement. Vi jobbar med att ge såväl individer som arbetsgrupper vanor som ger energi, effektivitet och engagemang.

EnergyManagement-konceptet går ut på att bygga energistratgier på individ- och gruppnivå. Strategierna innehåller vanor som bygger upp positiv, hög energi så att deltagarna kan ta sig mot sina mål med större kraft.

– Det kan handla om enkla saker, som att man kanske inte alltid får sina bästa idéer sittande bakom skrivbordet, eller att man behöver äta en ordentlig lunch för att fungera optimalt under eftermiddagen, säger Carin Gath, även hon marknadsekonom med gedigen erfarenhet av chefsbefattningar i näringslivet.

EnergyManagements typiska kund är en ledningsgrupp eller en avdelning på ett företag eller myndighet som är bra, men vill bli ännu bättre. Uppdraget kan vara en föreläsning, en workshop, eller ett helt program, som tar fem till sju månader. Kunderna finns än så länge huvudsakligen i Södra Sverige, men intresset för EnergyManagement är på väg att sprida sig över landet.

– Konceptet fungerar i praktiken, det leder till positiv förändring och de arbetsgrupper vi jobbat med är våra bästa ambassadörer, konstaterar Annica Gilbertsson.

EnergyManagement startade 2009, i Lunds Nyföretagarcentrums tjänsteinkubator LIFT. Enligt Annica och Carin har det gett många fördelar.

– Närheten till goda råd och ett nätverk av etablerade företag har gjort att vi kunnat utveckla och testa vårt koncept mycket snabbare. Nu är målet att systematisera det ytterligare, så att det även kan köras av andra och via t.ex. webben. Det ger oss möjlighet att expandera och vi räknar med att mångdubbla vår omsättning under nästa år.

För ytterligare information, kontakta Annica Gilbertsson, tel 0708-56 11 50 eller Carin Gath, tel 0706-64 59 60. LNCs VD Anders Brun nås på tel 046-286 88 00.

www.energymanagement.se

, , , ,