Info

Årets Nyföretagare i Lund 2009

Lunds Nyföretagarcentrum har utsett Hanna Glans och Bettina Rother, grundare och ägare av konsultföretaget EQO, till Årets Nyföretagare i Lund 2009.

EQO hjälper företag, myndigheter och organisationer att bli mer effektiva genom att utnyttja den potential som finns i medarbetarnas mångfald. Namnet EQO står för Equal opportunities – lika möjligheter. Grundarna, Hanna Glans och Bettina Rother är certifierade jämställdhetskonsulter med lång erfarenhet inom området, men Equal Opportunities handlar om mycket mer än jämställdhet mellan könen.

– På många arbetsplatser kan faktorer som kön, etnisk bakgrund, hudfärg eller sexuell läggning innebära formella eller informella hinder i karriären, säger Bettina Rother. Vi hjälper arbetsgivaren att istället se detta som en potential. Genom att ta tillvara medarbetarnas olika erfarenheter och bakgrund kan både organisationen och individen stärkas.

Enligt Bettina Rother och Hanna Glans syns idag ett ökat intresse för mångfaldsarbete i företagen.

– Det går att visa svart på vitt att det lönar sig ekonomisk att utveckla organisationen ur ett mångfaldsperspektiv, säger Hanna Glans. Minskad sjukskrivning, bättre trivsel på arbetsplatsen och större ansvarstagande är några exempel på effekter som kan uppnås.

Bland de första kunderna var Räddningsverket. Uppdraget ledde så småningom vidare till Storstockholms Brandförsvar och den första nationella kartläggningen av räddningstjänsternas arbete med jämställdhet och mångfaldsarbete. Ett resultat av kartläggningen blev en handbok i aktivt jämställdhetsarbete ”Bära slang som en man”, som idag används som utbildningsmaterial i alla landets räddningstjänster.

EQO startades 2007, med hjälp av Lunds Nyföretagarcentrum (LNC), som till dags dato medverkat till mer än 1 000 företagsstarter. Fysiskt finns EQO i LNCs tjänsteinkubator, LIFT, tillsammans med elva andra tjänsteföretag.

– Det är en stor fördel att vara en del av LIFT, säger Bettina Rother. Tillgången till support och bollplank av olika slag gör oss säkrare i vårt företagande. Dessutom uppstår ständigt nya möjligheter bara genom det enkla faktum att vi är ett antal företag som träffas varje dag och diskuterar nya tankar och idéer.

Motivering, årets nyföretagare:

Pristagarna har på kort tid etablerat sig som ledande på den svenska marknaden när det gäller att hjälpa företag och organisationer utvecklas med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv som tar tillvara medarbetarnas kompetenser.

Priset som Årets Nyföretagare i Lund utdelades i samband med en ceremoni i Lunds Rådhus på Näringslivsdagen fredagen den 3 april kl 12.00.

Kontakt

e-post: eqo@eqo.nu
webb: www.eqo.nu

, , , , , ,