Info

LNC:s studieresor

LNC:s Studieresor kan exempelvis ta dig till Rom.

Vackra Rom har varit resmålet för LNC:s studieresor.

Lär dig att göra affärer utomlands med LNC

LNC har sedan 1992 ordnat årliga studieresor utomlands för och med sina stödföretag. Syftet med dess resor är främst att förstärka kunskapen;

  • I hur man gör affärer i respektive land
  • Om lokala lagar och förordningar
  • Om olikheter och likheter med svensk affärskultur och andra kulturella egenheter/skillnader

samt;

  • Skapa nya kontakter och öppna för nya affärsrelationer
  • Stärka gemenskapen i stödföretagsgruppen och förstärka det egna nätverket.

LNC-resorna har gått till Tjeckien, Belgrad, Wien, Berlin, Belgien, Polen, England, Tyskland, Italien, Irland, Portugal, Skottland, Ungern, Grekland, Spanien, Frankrike, Lettland, Schweiz, Ukraina, Turkiet och Albanien.

Under dessa resor har ambassader, exportråd, handelskammare, företag, banker, revisionsbyråer, institutioner, parlament m fl besökts i kombination med besök på kulturellt intressanta platser.

Gemensamt för LNC-studieresorna är att:

  • De erbjudit mycket intressanta och givande företagsbesök, besök på kulturell intressanta platser samt sightseeing
  • LNC alltid har emottagits mycket väl av de Svenska ambassaderna/konsulaten/handelskamrarna och exportråden, som alla förmedlat värdefull och matnyttig information
  • De varit mycket socialt givande där kultur och god mat ingått som viktiga delar i arrangemangen.