Info

LIFT-accelerator

LIFT-accelerator  syftar till att tillgodose de behov som deltagande företag har genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Aktiviteterna sker till stor del inom lokalerna på Ideon Agora i Lund  där det skapas goda möjligheter till informellt och mer formellt närverkande i form av frukostar, luncher och ett stort utbud av en mängd olika aktiviteter med Ideonföretag, men också med externa aktörer.

Den intressanta formen av support är alla de olika former av affärsmässig support som LIFT-acceleratorföretagen får tillgång till. Det handlar om

  • deltagande i ett affärsutvecklingsprogram
  • deltagande i ett seminarieprogram
  • avstämning mot överenskomna mål
  • fortlöpande coaching och tillgång till affärsrådgivare
  • tillgång till auktoriserade revisorer och affärsjurister
  • att kunna dra nytta av NyföretagarCentrums stora kontaktnät

Läs om vårt affärsprogram här.

Accelerator-företagen kommer att sammanföras i grupper om ca åtta företag i varje grupp och kan ha lokal förankring och ta del av affärsprogrammet på den ort där verksamheten bedrivs. Under en treårsperiod beräknas ca 100 företag kunna delta kostnadsfritt. För ytterligare information maila till info@Lnc.ideon.se så hör vi av oss.