Info

LNC-lunchen 7/9, Anders Haskel – ”Börsen – himmel eller helvete för unga företag”

Dagens lunchtalare: Anders Haskel, aktiemarknadsspecialist

”Börsen – himmel eller helvete för unga företag”

Ett bra börsklimat drivet av ljusare ekonomiska utsikter och låga räntor, har gjort att ett stort antal bolag sökt sig till de olika aktielistorna de senaste åren. I många fall handlar det om verksamheter som passar bra på börsen, med det är tyvärr inte ovanligt att bolag noteras efter att de misslyckats med att hitta finansiering på annat håll.

Anders Haskel kommer att ge sin syn på varför det ofta är bättre att leta kapital på annat håll och vänta med börsnoteringen tills företaget hunnit mogna till lite mer.

Anders Haskel, har 30 års bred aktiemarknadserfarenhet från arbete i bank och som ekonomijournalist och börskrönikör i flera olika media. Han är även författare till den storsäljande boken ”Bli grymt rik på aktier”. Anders jobbar för närvarande huvudsakligen med diverse aktiemarknads- och placeringsfrågor i sitt eget bolag Haskel Konsult AB.


Klicka på texten och ni kan se
Lunds NyföretagarCentrum Presentationsfilm


Speaker´s Corner – Aktuellt

”Dom i HFD den 20/6. Ny tillämpning av regler för fakturering av styrelsearvode”

Martin Gustafsson och Per Kristersson från Mazars SET ger oss en uppdatering av situationen.


Betala och anmäl dig här. Snabbt och smidigt.

paysonOBS! Betalning av lunchkostnaden SEK 125:- kan endast göras med bankkort. Första gången registrerar du dig, direkt därefter kan du göra enkelt göra din betalning med Visa/Mastercard. Nästa gång behöver du bara mailadress och loginkod.

Till betallänken →