Info

Sommarhälsning från Lunds NyföretagarCentrum

GLAD MIDSOMMAR

Vi hoppas att Du får en glad och trevlig midsommar, full av
traditionella och nya ingredienser.

 

LNCs Stödföretag skapar samhällsnytta!

Som Stödföretagare till LNC har du bidragit till ännu ett år med spännande och positiv utveckling av näringslivet i Lund.

Tack vare er Stödföretag utvecklas och vitaliseras Lunds näringsliv när entreprenörerna bidrar med idéer och aktiviteter. Nya företagare bidrar till samhällsutvecklingen, bla genom att de genererar jobb och skatteintäkter.

Antal nyregistrerade företag i Lund steg under 2016 med 10,6% – betydligt bättre än riksgenomsnittet 6,4% !

Stödföretagens insatser gör att vi som arbetar på LNC kan glädjas åt ännu en framgångsrik period för nyföretagandet i Lund.

Vid Stiftelsen Lunds NyföretagarCentrums årsstämma den 1 juni 2017 pekade vi på några viktiga fakta om LNCs verksamhet 2016;

  • Vi bidrog till starten av 117 nya företag under 2016
  • 56% av företagen startades av kvinnor
  • Vi utvärderade 218 nya affärsidéer
  • Vi genomförde 967 bokade rådgivningar

För att uppnå detta var vi bla engagerade i en mängd olika aktiviteter såsom; Mentorprogram, Starta Eget kurser, Faktaseminarier, samarbete med Arbetsförmedlingen mm. LNCs ”EntreprenörCentrum” hade god genomströmning, med ca 20 företag under 2016. Statistiken visar år efter år att företag som startar via NyföretagarCentrum vid företagsstart har bättre överlevnadsgrad (81% är aktiva efter tre år).

Den positiva trenden håller i sig.
LNC har under våren 2017 haft en fortsatt god efterfrågan på vår rådgivningstjänster, seminarier, kurser mm. och vi ser fram emot att detta skall bestå under resten av året.

På Nyföretagarnas vägnar vill vi från LNC framföra ett stort tack till alla Stödföretag, som gör det möjligt att utveckla näringslivet i Lund genom att tillföra nya företag och därigenom också bidra till att skapa samhällsnytta.

Med vänliga sommar hälsningar från oss på 
Lunds NyföretagarCentrum
Gabriel, Gunilla, Helén, Maria och Edith