Info

Nyföretagare! Vill du ha en mentor?

Nu har du chansen att få professionell hjälp att utveckla din idé och ditt företag.

Lunds NyföretagarCentrum startar ett nytt mentorprogram i oktober 2017. Målet är att utveckla Din affärsidé och ge Dig en snabbare och tryggare företagsstart samt att utveckla Dig i rollen som företagare.

Programmet pågår under ca ett år och skall vara avslutat i november 2017. Du kommer att träffa Din Mentor ca en gång per månad under det kommande året. LNC anordnar under året också gemensamma träffar med någon inspirerande talare.

Du kan söka programmet om Du:

 • Har fått rådgivning hos LNC
 • Du har registrerat företaget under 2017
  (ej före 2017-01-01)

Ansökan bör innehålla information om.

 • Kort beskrivning av din affärsidé
 • Din bakgrund. Arbetslivserfarenhet och utbildning
 • Vad du skulle önska att Din Mentor skall ha för kompetens och bakgrund. Kvinna eller man?

Ange tydligt:

 • Namn
 • Personnummer (10 siffror)
 • Adress
 • Telefonnummer & mail

När vi fått Din ansökan kommer vi se om det finns möjligheter att hitta en lämplig Mentor till Dig. Därefter hör vi av oss med vidare information senast den 1/9-17.

Skicka din ansökan senast 2017-06-30 till edith.nykjar@lnc.ideon.se

Gabriel Olsson, VD 
Lunds NyföretagarCentrum

Mentor var en gammal grek. I de klassiska grekiska hjältesagorna beskrivs han av Homeros som en ”klok och pålitlig person”